ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย

 รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลราย "FIBA U16 ASEAN Championship 2019"

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เบญจมนิทรรศ 62

 งานเบญจมนิทรรศ์ปี 62และการประกวดการแข่งขัน

พิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ งานห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านให้กับครูและนักเรียน

ตลาดนัดเบญจมราชานุสรณ์

  ตลาดนัด บส พอเพียง เคียงคู่วิถีไทย

พิธีสวนสนามยุวกาชาด
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

 วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู และร่วมแสดงความยินดีกับครูสุเมธ ฤกษ์สมโภช ในโอกาสรับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2563 ณ วัดบางบัวทอง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
กรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัล TOP TEN AWARDS

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัล TOP TEN AWARDS สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 10 อันดับแรก และรางวัล TOP THREE AWARDS สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นผู้รับมอบรางวัล จากนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

[Go to top]