ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ 

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด 
   
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการพิเศษฯ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการพิเศษฯ

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โครงการพิเศษฯ

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 โครงการพิเศษฯ

 

กรอกประวัติเพื่อเตรียมมอบตัวระดับ ม.1, ม.4 โครงการพิเศษฯ 

 

  

 

ระเบียบการรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 

ระเบียบการรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 

ยื่นความจำนงสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

** หมายเหตุ

    -  ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 1 - 25 มีนาคม 2563

    -  การยื่นความจำนงยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครเข้าเรียน แต่เป็นการอำนวยความสะดวก

       ในการกรอกข้อมูลและลดระยะเวลาในการสมัคร 

    -  การสมัครเข้าเรียน ท่านจะต้องนำแบบเอกสารยื่นความจำนง พร้อมกับเอกสาร

       หลักฐานการสมัครเข้าเรียน  มายื่นสมัครกับทางโรงเรียน ตามวันและเวลา

       ที่ปรากฏในแบบยื่นความจำนง และท่านจะได้รับบัตรประจำตัวสอบ จึงจะถือว่า

       ท่านสมัครเข้าเรียนเสร็จสมบูรณ์      

   

ข่าวเพิ่มเติม.......

 เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของเว็บต้นทาง ทำให้ e-book เดิมหายไป ขณะนี้ทางห้องสมุดกำลังทยอยอัพหนังสือลงให้ใหม่

ข่าวเพิ่มเติม.......

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผลิตเจล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสและแก้ปัญหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขาดแคลน

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

 รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลราย "FIBA U16 ASEAN Championship 2019"

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

  2018-06-30
More...