ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

 

    << คลิก เเพื่อเข้าสู่คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

  

 
 
   

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2563 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2563 

 

  

   

“นักเรียนชั้น ม.ปลาย (ม.4-ม.6)ที่ประสงค์จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ขอให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่ม นศท.เบญจมฯ “ 

ดาวโหลด  ใบสมัคร นศวิชาทหาร.ชั้นปี 1 (ม.4)

ดาวโหลด  ใบรายงานตัวสำหรับ นศ.วิชาทหาร ชั้นปี 2,3 (ม.5, ม.6)

 


 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ 

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการพิเศษฯ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการพิเศษฯ

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 โครงการพิเศษฯ

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 โครงการพิเศษฯ

 กรอกประวัติเพื่อเตรียมมอบตัวระดับ ม.1, ม.4 โครงการพิเศษฯ  

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี-กีฬาปีการศึกษา 2563 

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผลิตเจล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสและแก้ปัญหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขาดแคลน

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

  2018-06-30
More...