ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ >>>>อ่านที่นี่<<<< 

 

 

 

 

 

>>>> โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 

 

>>>> โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้น ม. 1    >>>> อ่านต่อที่นี่

รายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้น ม. 4    >>>> อ่านต่อที่นี่

>>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

>>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


 

 
 

 

 

     

    

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่2 (25/12/63)

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 23 - 25 ธันวาคม 2563 (22/12/63)

ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ (22/12/63)

           ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓๐/๑๑/๖๓)

           ประกาศ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศเรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา ๒๕๖๔

           ประกาศ เรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  

 

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

  2018-06-30
More...