ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotการอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
42 ปี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
การทำเจลล้างมือ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผลิตเจล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสและแก้ปัญหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขาดแคลน

การตรวจคัดกรองนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพิเศษฯ
รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย

 รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลราย "FIBA U16 ASEAN Championship 2019"

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เบญจมนิทรรศ 62

 งานเบญจมนิทรรศ์ปี 62และการประกวดการแข่งขัน

พิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ งานห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านให้กับครูและนักเรียน

ตลาดนัดเบญจมราชานุสรณ์

  ตลาดนัด บส พอเพียง เคียงคู่วิถีไทย

พิธีสวนสนามยุวกาชาด
ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]