ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะสีarticle
การประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564-2568article
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม จากการประกวด EGAT Green Learning Awards 2021
แสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"
ทุนการศึกษา
การอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
42 ปี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
การทำเจลล้างมือ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผลิตเจล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสและแก้ปัญหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขาดแคลน

การตรวจคัดกรองนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพิเศษฯ
ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]