ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
> โรงเรียนรักการอ่านระดับเพชร

โรงเรียนรักการอ่านระดับเพชร

         ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนนทบุรี