ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สุขศึกษาและพลศึกษา

    

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
  นายศุภเชฐ สิงหพงศ์  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นางสุภาณี บำรุงเวช นายพิทักษ์ แก้วทองมา นายสุรชัย พุ่มขจร
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
นางสาวจิราพร ขวัญธนเจริญ นางสาวจันจิรา วารุรัง นายสันติ อึ้งมณีภรณ์
ครู ครู ครู
 
นางสาวธันวดี กรกมลา      
ครู