ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สุขศึกษาและพลศึกษา

    

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
  นายศุภเชฐ สิงหพงศ์  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นางสุภาณี บำรุงเวช นายธีระศักดิ์ อวงรัมย์ นายพิทักษ์ แก้วทองมา
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นายสุรชัย พุ่มขจร นางสาวจันจิรา วารุรัง นางสาวจิราพร ขวัญธนเจริญ
ครู ครู ครู
 
 นายสันติ อึ้งมณีภรณ์ นางสาวธันวดี กรกมลา   
 ครู ครูอัตราจ้าง