ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สุขศึกษาและพลศึกษา

    

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
  นายสันติ อึ้งมณีภรณ์  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นางสุภาณี บำรุงเวช นายพิทักษ์ แก้วทองมา ายเทียนชัย เสียงเสนาะ
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
   
 นายภูริณัฐ ศรีกุลจันทร์ นายสุรชัย พุ่มขจร นางสาวจันจิรา วารุรัง
 ครูชำนาญการ  ครู ครู 
 
  นางสาวสุชาวดี จักษุศรี นางสาวธันวดี กรกมลา  นายธีระศักดิ์ อวงรัมย์ 
ครู  ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง 
     
 นายฐิติภัทร์  เติมเกาะ นายภูรินันท์ นันโท  
ครูอัตราจ้าง   ครูอัตราจ้าง