ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สุขศึกษาและพลศึกษา

    

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
  นายสันติ อึ้งมณีภรณ์  

ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นายพิทักษ์ แก้วทองมา ายเทียนชัย เสียงเสนาะ  นายภูริณัฐ ศรีกุลจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
   
นายสุรชัย พุ่มขจร นางสาวจันจิรา วารุรัง   นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 ครู ครู  ครู
 
นางสาววรากร จังกาญจน์ นางสาวธันวดี กรกมลา  นายธีระศักดิ์ อวงรัมย์ 
ครูผู้ช่วย  ครูอัตราจ้าง  ครูอัตราจ้าง 
     
นายฐิติภัทร์  เติมเกาะ นายภูรินันท์ นันโท นายเลิศนิรันดร์ ดีแป้น 
ครูอัตราจ้าง   ครูอัตราจ้าง    ครูอัตราจ้าง