ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร

 

   
  นายชลัท  ทิพย์ลมัย  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
     
     
  นายวัทธิกร  บางบ่อ  
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
นางสุมาลี ลิ่มสุวรรณ   นายโกศล แสนพันธ์ 
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
 
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ
   
นายฉัตรชัย คันทรง   นายวัทธิกร  บางบ่อ 
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน