ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานบุคคล

การยื่นต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

 ⇒การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2566