ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการ
1.

การอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

3.

การประกวดคลิปโควิด-19 ของงานอนามัยโรงเรียน

4. งานห้องเรียนสีเขียว