ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 1ธันวาคม 2562

 

 คุณศิวพจน์  รัตนสมบูรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชายุสรณ์ นายเมธา แม่นศรเเผลง  นายวรายุทธ ฉลาดศิริกุล พร้อมนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ แสดงหน้าพระพักตร์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดี เนื่องในโอกาสทรงเสด็จเป็นประธานงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 1ธันวาคม 2562 ณโรงพยาบาลจุฬาฯ

 
ภาพกิจกรรมชาว บ.ส.

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะสี article
การประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564-2568 article
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม จากการประกวด EGAT Green Learning Awards 2021
แสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"
ทุนการศึกษา
การอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
42 ปี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
การทำเจลล้างมือ
การตรวจคัดกรองนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพิเศษฯ
รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เบญจมนิทรรศ 62
พิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน
ตลาดนัดเบญจมราชานุสรณ์
พิธีสวนสนามยุวกาชาด
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
กรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัล TOP TEN AWARDS
กิจกรรมติวpat7 วิชาภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เฟื่องฟ้าราตรี บ.ส.41 พฤกษาพาภิรมย์
การทดลองการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ article
ประชุมผู้ปกครอง 2563