ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotเฟื่องฟ้าราตรี บ.ส.41 พฤกษาพาภิรมย์

เฟื่องฟ้าราตรี บ.ส.41 พฤกษาพาภิรมย์ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ภาพโดย ศุภวิชญ์ ฤทธิ์มาก ดรัณภพ สุวรรณโน นฤดล บุญเรือง อลงกรณ์ มีเต็ม เศรษวัฒน์ แพรกรีฑาเวศน์ กัญฐิพร ขุนทอง กรกฤต ตั้งเสรีกุล

งาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 1ธันวาคม 2562

คุณศิวพจน์  รัตนสมบูรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชายุสรณ์ นายเมธา แม่นศรเเผลง  นายวรายุทธ ฉลาดศิริกุล พร้อมนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ แสดงหน้าพระพักตร์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดี เนื่องในโอกาสทรงเสด็จเป็นประธานงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 1ธันวาคม 2562 ณโรงพยาบาลจุฬาฯ

การทดลองการเปิดเรียนเต็มรูปแบบarticle
ประชุมผู้ปกครอง 2563
[Go to top]