ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์

 ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
 
งานห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียน คุณครู และบุคคลที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และร่วมส่งบันทึกการอ่านไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word หรือจดบันทึกด้วยมือแล้วถ่ายรูป เขียนชื่อให้เรียบร้อย (ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่ง) โดยส่งบันทึกการอ่านได้ที่ 📧 BS.Library2019@gmail.com 
 
สแกน QR Code หรือ คลิก Link  เพื่ออ่านได้เลยค่ะ 🔽
 
 
❗พิเศษ สำหรับนักเรียนและคุณครูเบญจมฯ ❗ที่ส่งบันทึกการอ่านตามรูปแบบที่แนบมา (ใน comment) จะได้รับคะแนนพิเศษ X2 ต่อเรื่อง เพื่อรับเกียรติบัตร ในกิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 นะคะ🏆
 
#เบญจมฯตามรอยเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน #อ่านวันละนิดจิตแจ่มใส  #อ่านที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ 📗💚ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่พยาบาล 26/11/64 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่พยาบาล 22/11/64 article
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่บริการ 5/11/64 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่พยาบาล 3/11/64 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่บริการ 3/11/64 article
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
แจ้งข่าวจากงานห้องสมุด
ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง ข่าวเพิ่มเติม.......
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) article