ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 

อันยองฮาเซโย (สวัสดีจ้า) ประชาสัมพันธ์ การไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 รวมค่าใช้จ่าย 29,000 บาท (หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว) คาจา!! (ไปด้วยกันนะ)

  
ข่าวการศึกษา